Hotarari si dispozitii ale Consiliului Local 2024

HOTARARI ADOPTATE PROIECTE HOTARARI CONVOCATOARE
31.01.2024
 • Hotararea nr.1
 • Hotararea nr.2
 • Hotararea nr.3
 • Hotararea nr.4
 • Hotararea nr.5
 • Hotararea nr.6
 • Hotararea nr.7
 • Hotararea nr.8
 • 25.01.2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic Dec. 2023
 • Proiect Hotarare aprobare plan de actiuni beneficiari VMI 2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de asitenta/reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Comunei Almaj,in fata instantelor de judecata, in litigiul cu Societarea ERPIA S.A.
 • Proiect Hotarare privind alegere presedinte de sedinta
 • Proiect Hotarare stabilire salarii de baza lunare incepand cu data de 01.01.2024.pdf
 • Proiect Hotarare stabilire indemnizatii consilieri locali incepand cu datade 01.01.2024
 • Proiect Hotarare stabilire modalitate decontare naveta personal
 • Proiect Hotarare aprobare DALI extindere canalizare
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 31.01.2024 ORA 14.00


 • Dispozitie privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Almaj din data de 31.01.2024.


 • 29.02.2024
 • Hotararea nr.9
 • Hotararea nr.10
 • Hotararea nr.11
 • Hotararea nr.12
 • 25.01.2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al abugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe anul 2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic Ian.2024
 • Proiect Hotarare privind utilizarea execedentului bugetar din anul 2023 in anul 2024
 • Proiect Hotarare privinf neasumare responsabilitati prevazute de HG nr. 652-2023
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 29.02.2024 ORA 14.00


 • 12.03.2024
 • Hotararea nr.13
 • 07.03.2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Almaj pe anul 2024
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 12.03.2024 ORA 14.00


 • 29.03.2024
 • Hotararea nr.14
 • Hotararea nr.15
 • Hotararea nr.16
 • Hotararea nr.17
 • 22.03.2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II anul 2023, respective intre 01.07.2023 - 31.12.2023
 • Proiect Hotarare privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investitii "Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Almaj, jud. Dolj" si aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici incepand cu luna ianuarie 2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Avizului, Acordului administratorului drumului, Acordului de saptura si Avizului de interventie in regim de urgenfa (pentru eliminare avarii) pentru realizarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietatea domeniului public al Comunei ALMAJ, care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, trotuareror, aleilor sau spatiilor verzi
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Almaj
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 29.03.2024 ORA 14.00


 • Dispozitia privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local ALMAJ din data de 29 martie 2024,convocata prin Dispozitia nr.61/22.03.2024
 • 30.04.2024
  24.04.2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si didactic auxiliar pentru luna MARTIE 2024
 • Proiect Hotarare privind alegere presedinte de sedinta
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului de Paza al comunei Almaj pe anul 2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investitii "Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Almaj, jud. Dolj" si aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la nivelul lunii ianuarie 2024 ai obiectivului de investitii
 • Proiect Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si dev general pt obiectivul de investitii " MODERNIZARE STRADA ION CREANGA - DC777"
 • CONVOCATOR sedinta Consiliul Local 30.04.2024 ORA 14.00


 • Dispozitia privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local ALMAJ din data de 30.04.2024