Istoricul comunei Almaj

Cele mai vechi fragmente arheologice descoperite întâmplător în localitatea Almăj, judeţul Dolj, datează de la începutul Epocii Bronzului, din perioada 3200 - 2800 î.d.Hr. Pe continentul nostru era în plină desfăşurare procesul de indo-europenizare, care a stat la baza formării actualelor popoare europene. Materialele arheologice descoperite indică o locuinţă distrusă de incendiu, aşa cum o arată fragmentele de chirpici arse până la vitrifiere, care au urme de pari şi nuiele, din structura de rezistenţă a casei. Ceramica găsită prezintă decoruri specifice Culturii Coţofeni, caracteristică îndeosebi jumătăţii vestice a teritoriului de astăzi al României. De asemenea, s-a descoperit şi ceramică datată la mijlocul Epocii Bronzului, în intervalul 2500 - 2000 î.d.Hr., sau din a doua Epocă a Fierului, în vremea dacilor, aproximativ 200 - 100 d. Hr., până la cucerirea Daciei de către romani. " Florin Ridichie, directorul Muzeului Olteniei.

(sursa : www.gds.ro)

Crucea de piatra a lui Gheorghe Opran a fost salvata si protejata de echipa Alexis project in 2004 .

(foto : Adrian Gheorghe 28 Mai 2008)