Hotarari si dispozitii ale Consiliului Local 2021

HOTARARI ADOPTATE PROIECTE HOTARARI DISPOZITII

29.01.2021
 • Hotararea nr.1
 • Hotararea nr.2
 • Hotararea nr.3
 • Hotararea nr.4
 • Hotararea nr.5
 • Hotararea nr.6
  23.02.2021
 • Hotararea nr.7
 • Hotararea nr.8
 • Hotararea nr.9
 • Hotararea nr.10
 • Hotararea nr.11
 • Hotararea nr.12
 • Hotararea nr.13
 • Hotararea nr.14
  31.03.2021
 • Hotararea nr.15
 • Hotararea nr.16
 • Hotararea nr.17
 • Hotararea nr.18
 • Hotararea nr.19
  23.04.2021
 • Hotararea nr.20
 • Hotararea nr.21
 • Hotararea nr.22
  23.05.2021
 • Hotararea nr.23
 • Hotararea nr.24
 • Hotararea nr.25
  03.06.2021
 • Hotararea nr.26
 • Hotararea nr.27
 • Hotararea nr.28
 • Hotararea nr.29
 • Hotararea nr.30
 • Hotararea nr.31
  29.06.2021
 • Hotararea nr.32
 • Hotararea nr.33
  27.07.2021
 • Hotararea nr.34
 • Hotararea nr.35
 • Hotararea nr.36
 • Hotararea nr.37
  17.08.2021
 • Hotararea nr.38
  31.08.2021
 • Hotararea nr.39
  30.09.2021
 • Hotararea nr.40
 • Hotararea nr.41
 • Hotararea nr.42
 • Hotararea nr.43
 • Hotararea nr.44
  29.10.2021
 • Hotararea nr.45
 • Hotararea nr.46
 • Hotararea nr.47
 • Hotararea nr.48
 • Hotararea nr.49
 • Hotararea nr.50
 • Hotararea nr.51
 • Hotararea nr.52
 • Hotararea nr.53
  26.11.2021
 • Hotararea nr.54
 • Hotararea nr.55
 • Hotararea nr.56
 • Hotararea nr.57
 • Hotararea nr.58
 • Hotararea nr.59
  20.12.2021
 • Hotararea nr.60
 • Hotararea nr.61
 • Hotararea nr.62
  23.12.2021
 • Hotararea nr.63

 • 29.01.2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Actului Aditional 2. la Contractul nr.370/22.05.2018
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 2021
 • Proiect Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr.2/01.02.2012
 • Proiect Hotarare privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Decembrie 2020
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
  23.02.2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de activitati executate in 2021 de beneficiarii L.416/2001
 • Proiect Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Vlad Marian
 • Proiect Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Com. Almaj 2021-2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Com. Almaj 2021
 • Proiect Hotarare privind modificarea art.2 la Hotararea Consiliului Local nr.49/11.12.2020
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar
 • Proiect Hotarare privind modificarea componentei Consiliului Comunitar consultativ al Comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind completarea componentei comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura ...
 • Proiect Hotarare privind transformarea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Com. Almaj
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Feb. 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de paza al Comunei Almaj pe anul 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea desemnarii reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Craiova"
 • Proiect Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Almaj in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ion Gh. Plesa Almaj
 • Proiect Hotarare privind APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021 SI A LISTEI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2021.
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Martie 2021
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al Consiliului local Comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe anul 2021
 • Proiect Hotarare privind utilizare excedentului bugetului general al comunei Almaj din 2020 in anul bugetar 2021
 • Proiect Hotarare privind APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021 SI A LISTEI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2021.
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului achizitiilor publice pentru anul 2021
  03.06.2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea prelungirii pana la 20.09.2021 a scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN
 • Proiect Hotarare privind STABILIREA SI APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022
 • Proiect Hotarare privind mandatarea ADI ECODOLJ de aprobarea Actului Aditional nr.31
 • Proiect Hotarare privind modalitatea de gestiune a activitatii de administrare a Depozitului de Deseuri Mofleni
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trimestrul I al anului 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru APRILIE 2021 si diferente MARTIE 2021
 • Proiect Hotarare privind modificarea programului achizitiilor publice pentru anul 2021
 • Proiect Hotarare privind rectificarea BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021
  20.07.2021
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Mai si Iunie 2021
 • Proiect Hotarare privind montarea tablitelor indicatoare cu numele strazilor si a numerelor administrative imobilelor din comuna Almaj
 • Proiect Hotarare privind modificarea frecventei de colectare a deseurilor menajere de la populatie si aentii economici de pe raza comunei Almaj
  16.08.2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie aferenta obiectului de investitii "Asternere covor asfalt peste beton in satul Mosneni"
  25.08.2021
 • Proiect Hotarare privind transformarea unei functii publice vacante din cadrul aparatuli de specialitate al primarului Comunai Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru IuLie 2021
  24.09.2021
 • Proiect Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Almaj in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ion Gh. Plesa Almaj
 • Proiect Hotarare privind rectificarea BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trim.II al anului 2021
 • Proiect Hotarare privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit catre societatea nationala de Transport Gaze Naturale a terenului de 434mp
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru August 2021
  22.10.2021
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Septembrie 2021
 • Proiect Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Almaj pentru cultele religioase de pe raza comunei.
 • Proiect Hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contaventii in domeniul edilitar-gospodaresc.
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA ALMAJ, JUDETUL DOLJ"
 • Proiect Hotarare privind rectificarea BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021
 • Proiect Hotarare privind modificarea programului achizitiilor publice pentru anul 2021
  19.11.2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr4 la Contracturl nr.370/22.05.2018
 • Proiect Hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru anii scolari 2022-2023 si 2023-2024
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Octombrie 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe trim.III al anului 2021
 • Proiect Hotarare privind infiintarea Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor Almaj
 • Proiect Hotarare privind rectificarea BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021
  16.12.2021
 • Proiect Hotarare privind rectificarea BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de activitati executate in anul 2022 de beneficiarii L.416/2001
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Noiembrie 2021
  22.12.2021
 • Proiect Hotarare privind rectificarea BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021

 • Dispozitia 21
 • Dispozitia 27
 • Dispozitia 33
 • Dispozitia 34
 • Dispozitia 36
 • Dispozitia 38
 • Dispozitia 42
 • Dispozitia 42
 • Dispozitia 48
 • Dispozitia 61
 • Dispozitia 69
 • Dispozitia 72
 • Dispozitia 186
 • Dispozitia 188
 • Dispozitia 227