Hotarari si dispozitii ale Consiliului Local 2021

HOTARARI ADOPTATE PROIECTE HOTARARI DISPOZITII
 • Hotararea nr.1
 • Hotararea nr.2
 • Hotararea nr.3
 • Hotararea nr.4
 • Hotararea nr.5
 • Hotararea nr.6
 • Hotararea nr.7
 • Hotararea nr.8
 • Hotararea nr.9
 • Hotararea nr.10
 • Hotararea nr.11
 • Hotararea nr.12
 • Hotararea nr.13
 • Hotararea nr.14
 • Hotararea nr.15
 • Hotararea nr.16
 • Hotararea nr.17
 • Hotararea nr.18
 • Hotararea nr.19
 • Hotararea nr.20
 • Hotararea nr.21
 • Hotararea nr.22
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Actului Aditional 2. la Contractul nr.370/22.05.2018
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 2021
 • Proiect Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr.2/01.02.2012
 • Proiect Hotarare privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Decembrie 2020
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de activitati executate in 2021 de beneficiarii L.416/2001
 • Proiect Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Vlad Marian
 • Proiect Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Com. Almaj 2021-2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Com. Almaj 2021
 • Proiect Hotarare privind modificarea art.2 la Hotararea Consiliului Local nr.49/11.12.2020
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar
 • Proiect Hotarare privind modificarea componentei Consiliului Comunitar consultativ al Comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind completarea componentei comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura ...
 • Proiect Hotarare privind transformarea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Com. Almaj
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Feb. 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de paza al Comunei Almaj pe anul 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea desemnarii reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Craiova"
 • Proiect Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Almaj in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ion Gh. Plesa Almaj
 • Proiect Hotarare privind APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021 SI A LISTEI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2021.
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar pentru Martie 2021
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al Consiliului local Comunei Almaj
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Contului de executie anual al bugetului de venituri si cheltuieli al UAT "Comuna Almaj" pe anul 2021
 • Proiect Hotarare privind utilizare excedentului bugetului general al comunei Almaj din 2020 in anul bugetar 2021
 • Proiect Hotarare privind APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ALMAJ PE ANUL 2021 SI A LISTEI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2021.
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului achizitiilor publice pentru anul 2021

 • Dispozitia 21
 • Dispozitia 27
 • Dispozitia 33
 • Dispozitia 34