Hotarari si dispozitii ale Consiliului Local 2021

HOTARARI ADOPTATE PROIECTE HOTARARI DISPOZITII
 • Hotararea nr.1
 • Hotararea nr.2
 • Hotararea nr.3
 • Hotararea nr.4
 • Hotararea nr.5
 • Hotararea nr.6
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Actului Aditional 2. la Contractul nr.370/22.05.2018
 • Proiect Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 2021
 • Proiect Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr.2/01.02.2012
 • Proiect Hotarare privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021
 • Proiect Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxilia - Decembrie 2020
 • Proiect Hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
 • Proiect Hotarare privind aprobarea planului de activitati executate in 2021 de beneficiarii L.416/2001
 • Proiect Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Vlad Marian
 • Proiect Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Com. Almaj 2021-2022
 • Proiect Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Com. Almaj 2021
 • Proiect Hotarare privind modificarea art.2 la Hotararea Consiliului Local nr.49/11.12.2020
 • Proiect Hotarare priind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si auxiliar
 • Proiect Hotarare privind modificarea componentei Consiliului Comunitar consultativ al Comunei Almaj

 • Dispozitia 21