>

ÎNȘTIINȚARE CETĂȚENII

       Avănd  în vedere desfăsurarea lucrărilor de cadastru la nivelul UAT Almăj,vă invitam să participați la prima întălnire de lucru dintre reprezentanții Primărie comunei Almăj,OCPI Dolj și cei ai prestatorului MEGAGIS SRL,în data de 28.09.2022 la ora 10:00, la Școala Gimnazială “Ion Gh Pleșa” Almăj , avănd ca scop informarea  dumneavostră cu privire la derularea lucrărilor de cadastru general prin Programul Operațional Regional.

Vă mulțumim!

 

     Întrerupere alimantare apa potabila in perioada 04.10.2022, ora 09.000 - 06.09.2022, ora 24.00

PROIECTE SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

23.12.2021 Proiect Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Almal pentru perioada 2021-2027

23.12.2021 Strategia de Dezvoltare Locala Durabila a Comunei Almal pentru perioada 2021-2027


Astfel, vă rugăm să ne sprijiniţi cu completarea chestionarului. Accesati chestionar
Prin acest formular solicităm opinia populației din localitate, pe mai multe subiecte de energie si mediu.

ATENTIE LA DATA DE 29.11. 2021 INTRA IN VIGOARE HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL ALMAJ NR. 47/2021 PRIVIND STABILIREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL EDILITAR-GOSPODĂRESC, A CURĂŢENIEI ŞI IGIENEI PUBLICE, A ÎNTREŢINERII TERENURILOR ŞI CURŢILOR, PRECUM ŞI A PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN COMUNA ALMAJ .

    Dragi cetățeni, vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 07.04.2022 săptămânal în fiecare zi de joi între orele 09:00-10:00 la Sediul Primăriei Comunei Almăj, va avea loc o acțiune cu cameră mobilă în sprijinul locuitorilor care doresc sau necesită schimbare de buletin ( C.I ).
    Documentele necesare pentru obținerea Cărții de Identitate sunturmătoarele :
        - Adeverință eliberată de la Primăria Almăj ;
        - Certificat de Naștere ;
        - Certificat de Căsătorie/ Hotărâre Divorț ( după caz ) ;
        - Cărțile de Identitate ale părinților pentru copiii minori care solicităeliberare C.I .
    În cazul în care persoana care își schimbă buletinul nu este proprietar al locuinței, automat aceasta trebuie să fie însoțită de titularul imobilului .

În atenția cetățenilor comunei Almăj :
♦️ În vederea implementării noului sistem de colectare a deșeurilor reciclabile de tip hârtie-carton, plastic-metal, vă informăm că s-a distribuit câte un sac pentru fiecare gospodărie, în care se vor introduce deșeuri reciclabile după cum urmează: ambalaje metalice, pungi, PET-uri, carton, etc.
♦️ Deșeurile de ambalaje reciclabile din sticlă vor fi colectate în continuare din containerele verzi de tip igloo amplasate la platforme, în funcție de gradul de umplere a recipientelor.
♦️ Ridicarea deșeurilor reciclabile colectate separat în sac se va realiza din poartă în poartă, o dată la două saptămâni conform calendarului distribuit .
♦️ În ceea ce privește colectarea gunoiului menajer se păstrează aceeași zi de joi a săptămânii .
♦️ Rugăm cetățenii comunității noastre să se implice în acest nou sistem de colectare a deșeurilor .

Calendar colectare deseuri reciclabile - SAC-2022 Cum colectam deseurile reziduale ? Situatia trasabilitatii deseurilor colectate si depozitate/reciclate/valorificate

ANUNTURI


Mai multe anunturi ...


Comuna Almăj este situată în jumătatea de nord a judeţului Dolj, la nord-vest de municipiul Craiova, de-a lungul DN6 (E70) Craiova-Filiaşi-Drobeta Tr.Severin şi la est de C.F. Craiova Filiaşi.

Oraşul cel mai apropiat este Municipiul Craiova la 18 Km iar faţă de oraşul Filiasi 25 Km.

Comuna Almăj se invecinează la nord comuna Bradeşţi, la est comuna Goieşti, la sud comuna Işalniţa, iar la vest peste râul Jiu comuna Coţofenii din Dos. Intreg teritoriul administrativ al comunei se încadrează în platforma Olteţului care este subunitatea de sud a podişului Getic. Nota dominanta a reliefului este data de campurile înalte cu spinari largi şi netede, de vaile râurilor care au culoare largi şi locuri favorabile aşezărilor şi de terasele Jiului dezvoltate mai ales pe malul stâng.

Întreg teritoriul administrativ se încadreaza într-o zona cu climat temperat-continental.

Comuna Almăj este compusa din 4 sate si anume: satul de reşedinţa Almăj, satul Bogea, satul Moşneni şi satul Sitoaia. Populaţia comunei este in număr de 2211 locuitori cu un număr de 672 gospodarii.

Ca rezultat al conditiilor geo-climatice solurile caracteristice întalnite sunt: 
- Brun-roşcatede padure- în partea deluroasă  a comunei sub pădurea de stejari, cer şi graniţa şi sunt folosite ca terenuri arabile pentru cultura cerealelor şi leguminoaselor.
-  Brun podzolite luto-nisipos - în zona versanţilor din partea estică a comunei
- Brun roşcate - localizate pe terasele Jiului şi cele de lunca, aluviale în partea de vest a comunei de-a lungul Jiului.
- Au aparut ca urmare a construirii barajului pentru Termocentrala Işalnita, în zona de amonte o suprafaţă intens umeda, soluri tip lacoviste tipica luto-argiloasa.
- Terenurile în panta sunt utilizate pentru cultura viţei -de- vie şi a pomilor fructiferi