Primaria ALMAJ

pagina oficiala

ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in Comuna Almaj cu satele apartinatoare ALMAJ, BOGEA, MOSNENI SI SITOAIA,


RAPORT ACTIVITATE VICEPRIMAR 2019


HOTARARI ALE BICROULUI ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE NR.9 - COMUNA ALMAJ

HOTARARE 1 / 12.08.2020
Privind admiterea propunerii candidatului Hoanca Ion pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre Partidul National Liberal

HOTARARE 2 / 12.08.2020
Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre Partidul National Liberal

HOTARARE 3 / 15.08.2020
Privind admiterea propunerii candidatului Totora Simion pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre Alianta USR PLUS

HOTARARE 4 / 15.08.2020
Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre Alianta USR PLUS

HOTARARE 5 / 15.08.2020
Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre Partidul PRO ROMANIA

HOTARARE 6 / 15.08.2020
Privind admiterea propunerii candidatei Tamboi Mariana pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

HOTARARE 7 / 15.08.2020
Privind admiterea propunerii candidaturilor pentru functia de consilieri locali ai Comunei Almaj depusa de catre PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

HOTARARE 8 / 17.08.2020
Privind renuntarea la candidatura pentru functia de consilier a domnului Radu Ion la alegerile locale din data de 27.09.2020 depusa de catre Partidul PRO ROMANIA

HOTARARE 9 / 18.08.2020
Privind admiterea candidaturii pentru functia de consilier a candidatului independent Talaban Aurica

HOTARARE 10 / 25.08.2020
Privind admiterea propunerii candidatului Scarlat Ionel pentru functia de primar al Comunei Almaj depusa de catre Partidul National Liberal


ANUNT 08.07.2020
Anunt privind concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din satele Almăj, Bogea, Mosneni si Sitoaia apartinatoare comunei Almăj, judeţul Dolj, conform H.G. nr.209/2019.

ANUNT 29.01.2020
Anunt publicare Proiect Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2020

ANUNT 13.01.2020
Examen de promovare in grad profesional in data de 11.02.2020

ANUNT 06.01.2020
Plan topografic care conține coridorul de expropriere, Anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.265/2019.

Mai multe anunturi interes public ...


Comuna Almăj este situată în jumătatea de nord a judeţului Dolj, la nord-vest de municipiul Craiova, de-a lungul DN6 (E70) Craiova-Filiaşi-Drobeta Tr.Severin şi la est de C.F. Craiova Filiaşi.

Oraşul cel mai apropiat este Municipiul Craiova la 18 Km iar faţă de oraşul Filiasi 25 Km.

Comuna Almăj se invecinează la nord comuna Bradeşţi, la est comuna Goieşti, la sud comuna Işalniţa, iar la vest peste râul Jiu comuna Coţofenii din Dos. Intreg teritoriul administrativ al comunei se încadrează în platforma Olteţului care este subunitatea de sud a podişului Getic. Nota dominanta a reliefului este data de campurile înalte cu spinari largi şi netede, de vaile râurilor care au culoare largi şi locuri favorabile aşezărilor şi de terasele Jiului dezvoltate mai ales pe malul stâng.

Întreg teritoriul administrativ se încadreaza într-o zona cu climat temperat-continental.

Comuna Almăj este compusa din 4 sate si anume: satul de reşedinţa Almăj, satul Bogea, satul Moşneni şi satul Sitoaia. Populaţia comunei este in număr de 2211 locuitori cu un număr de 672 gospodarii.

Ca rezultat al conditiilor geo-climatice solurile caracteristice întalnite sunt: 
- Brun-roşcatede padure- în partea deluroasă  a comunei sub pădurea de stejari, cer şi graniţa şi sunt folosite ca terenuri arabile pentru cultura cerealelor şi leguminoaselor.
-  Brun podzolite luto-nisipos - în zona versanţilor din partea estică a comunei
- Brun roşcate - localizate pe terasele Jiului şi cele de lunca, aluviale în partea de vest a comunei de-a lungul Jiului.
- Au aparut ca urmare a construirii barajului pentru Termocentrala Işalnita, în zona de amonte o suprafaţă intens umeda, soluri tip lacoviste tipica luto-argiloasa.
- Terenurile în panta sunt utilizate pentru cultura viţei -de- vie şi a pomilor fructiferi